Как да използвате А/В тестването, за да подобрите резултатите от вашите дигитални реклами

A/B тестването е специфичен процес в дигиталния маркетинг, който изисква внимателна планировка, изпълнение, анализ и оптимизация. Похватът е известен още като разделно тестване и ви позволява да направите сравнение между различни версии на рекламата за да определите коя от тях се представя по-добре.

Употребата на А/В тестване позволява на бизнесите да оптимизират своите рекламни кампании, да увеличат броя на реализациите и да подобрят максимално възвръщаемостта на инвестицията.

В днешната тема ще откриете изчерпателна информация относно принципите на А/В тестването, предоставена от експертния екип на Metrix Digital. С помощта на нашите съвети ще научите как да го използвате ефективно, за да подобрите представянето на своите реклами.

Какво е А/В тестване?

А/В тестването представлява разработка на две версии (А и В) на една променлива – в дигиталния маркетинг това е рекламата. Двете версии се тестват едновременно за да се резбере коя от тях се представя най-добре. Версия А служи като контрол, а версия В представлява вариация. Основната цел е да се изолира въздействието на промяната върху ефективността на рекламата.

Ефективността на всяка версия се измерва посредством ключови показатели за ефективност (KPI), като честота на кликвания (CTR), процент реализация и показатели за ангажираност.

Как се прави ефективно А/В тестване на дигитални реклами?

За да бъде ефективно А/В тестването на вашите дигитални реклами е необходимо да преминете процеса през правилните стъпки. Ето кои са те:

 1. Стартирайте с дефинирането на ясни цели

Важно е да си поставите ясни цели преди да започнете с A/B тестването – дали се стремите към увеличаване на трафика, стимулиране на продажби, повишаване на бранд осведомеността или желаете да подобрите ангажираността на своята аудитория.

Определянето на тези цели е от полза при проектирането на самите тестове и допринася за избора на подходящи показатели за оценката.

 1. Идентифицирайте една променлива за тест

Тествайте само една променлива за да могат останалите наблюдавани промени в производителността да се отнесат към конкретния елемент – съветват експертите ни от Metrix Digital.

Най-честите видове променливи в практиката биват:

 • Рекламни текстове – заглавия, основен текст, подканващи фрази (CTA);
 • Визуални елементи – изображения, видеа, графики;
 • Рекламно изложение – позиции в уеб страници и социални медийни платформи;
 • Целева аудитория – демография, интереси, поведения;
 • Рекламен формат – Carousel реклами, реклами с едно изображение, видео реклами;
 1. Работете с хипотези

Важна е формулировката на различни хипотези относно това по какъв начин надстройките над определена променлива биха могли да повлияят на ефективността от рекламата. Например промяна в подканващата фраза (CTA) от „Закупете сега“ на „Научете повече“ би могла да увеличи честотата на кликвания (CTR) с 10%.

Работата с хипотези осигурява основа за тестването и подпомага при определяне на очакванията.

 1. Разработете тестови варианти

От ключово значение е изготвянето на две версии на рекламата въз основа да дадената променлива. Важно е да се уверите, че всички останали елементи са постоянни, като така ще можете да изолирате влиянието на променливата.

Например, ако тествате представянето на визуалните елементи, запазете рекламните текстове и критериите за насочване еднакви във версия А и версия В.

 1. Сегментирайте аудиторията

Добра идея е да сегментирате вашата аудитория произволно. По този начин ще бъде бъдете сигурни, че всяка група е представлява всички потребители, а не само точно определени. Това е най-добрият начин да получите безпристрастни резултати.

Голяма част от рекламните платформи, като Google Ads и Facebook Ads например, предоставят полезни инструменти за автоматично разделяне на вашата аудитория.

 1. Тествайте едновременно

A/B тестването е ефективно, когато бъде извършено върху двете версии на рекламата едновременно. Така ще се отчетат всички фактори, базирани на времето, които могат да повлияят на ефективността – като ден от седмицата, час от деня или сезонни тенденции.

Едновременното изпълнение на тестването гарантира, че всички външни променливи са едни и същи и за двете версии.

 1. Събирайте и анализирайте данните

От ключово значение е А/В тестването да бъде извършено достатъчно продължително за да събере значително повече данни. Продължителността обикновено зависи от обема на трафика за вашата платформа и очакваната разлика в ефективността между вариантите.

Получените данни следва да бъдат анализирани посредством статистически методи за да се определи къде точно разликите са най-големи. Имайте предвид основните показатели – честотата на кликвания (CTR), процент на реализация, степен на отпадане и обща възвръщаемост на инвестициите.

Ефективни практики за A/В тестване на дигитални реклами

Искате да подобрите резултатите от вашите дигитални реклами? Можете да го постигнете чрез ефективно А/В тестване. Ето как:

 • Започнете със силно въздействащи променливи

Нека с приоритет в тестването да бъдат тези променливи, които оказват най-значително въздействие върху ефективността на вашата реклама. Например промяна по основното заглавие или използваните изображения често води до по-забележими резултати в сравнение с дребни корекции по цветовата схема или размерите на шрифта.

 • Тествайте отново и отново

А/В тестването е постоянен процес. Необходимо е непрекъснато да тествате различни елементи от своите реклами за да ги поддържате оптимизирани и с по-добра ефективност.

Предпочитанията на потребителите непрекъснато се променят, заедно с пазарните условия. За това и редовното тестване ще ви помогне да останете в крак с всички новости.

 • Избягвайте едновременното тестване на няколко променливи

Тестването на различни променливи едновременно води до получаването на объркващи резултати. Това на своя страна ще ви затрудни в констатирането на промени за конкретен елемент.

Нашите специалисти ви съветват да се въздържите към тестването само на една променлива на веднъж. По този начин ще получите ясни и приложими резултати.

 • Включете употребата на инструменти и платформи

Използването на инструменти за А/В тестване, предоставени от платформи като Google и Facebook ще опрости процеса по създаване, изпълнение и анализ на тестването. Всички тези инструменти са вградени и могат да бъдат използвани по всяко време.

 • Анализирайте всеки отчет

Анализирането на минали тестове с хипотези, настройки, продължителност, резултати и заключения би могло да ви предостави много ценна информация. Това на своя страна ще ви помогне във вземането на информирани решения, касаещи бъдещите тестове.

Често срещани грешки при А/В тестването и как да ги избегнем

Често при А/В тестването се допускат грешки свързани с пренебрегването на статистически данни, външни фактори и кратка продължителност на тестването.

Нека да разгледаме всеки проблем поотделно и как може да бъде избегнат:

 • Пренебрегване на статистически данни

Правенето на заключения само върху основните данни може да доведе до взимането на погрешни решения. За да ги избегнете е необходимо да се уверите, че резултатите са включват и статистически данни и чак след това да приложите промени въз основа на A/В теста.

 • Пренебрегване на външни фактори

Винаги взимайте предвид външните фактори, като пазарни условия, действия на конкуренти или сезонни тенденции. Всички те могат да повлияят върху ефективността на вашите реклами.

Не забравяйте да ги включите при анализирането на резултатите от А/В тестването.

 • Кратка продължителност на тестването

Преждевременното приключване на теста може да доведе до подвеждащ резултат. Това е една от най-често допусканите грешки на практика.

Нашият съвет е да оставите А/В теста да се изпълнява достатъчно дълго време за да събере достатъчно данни за валидно сравнение. Имайте предвид и фактори като ежедневни колебания в трафика и външните влияния.

A/B тестването е полезен инструмент за оптимизиране на дигиталните реклами и подобряване на тяхната ефективност, когато бъде правилно изпълнено. Ако не разполагате с необходимото време и познания за да изпълните качествено А/В тестване на своите рекламни кампании, нашите специалисти от агенция за дигитален маркетинг Metrix Digital са на разположение. Обадете ни се за безплатна консултация още днес.

Metrix Digital

Агенция за дигитален маркетинг, специализирана в маркетинг на ефективността и постигане на възможно най -висока възвръщаемост на инвестициите за нашите партньори.
Ние можем да ви помогнем успешно да продадете вашия продукт онлайн, като обхванете всички съответни канали за изпълнение.

Искате ли екипът ни да се погрижи?

Свържете се с нас.

Искате ли екипът ни да се погрижи?

Разкажете ни за вашия бизнес още днес.