CREDIT TIME

329%​ ръст в броя попълнени онлайн заявки за първите 6 месеца

| credittime.bg

Детайли.

Кредит Тайм е небанкова финансова институция за потребителско кредитиране. Екипът на MD пое управлението на Google Search кампании с първоначална цел за оптимизация. След успешно имплементиране на UX препоръки и подобряване представянето на текущи активности, към дигиталния микс бяха включени допълнителни рекламни канали като реклама във Facebook и кампании в дисплейната мрежа на Google. Към момента проектът продължава да оперира с над четирикратно увеличение на конверсиите и диверсифициран поток на онлайн заявки.

Целеви пазар:

България

Услуги:

PPC, SMM, Графичен дизайн

Инструменти:

Facebook Ads, Google Display, Google Search

Credit Time фейсбук реклама

Резултати

329%

ръст в броя попълнени онлайн заявки

250%

скалиране на рекламни разходи при подобрена цена за целево действие

*Данни за период от 6 месеца след начало на работа

Отзив от клиента

Искате ли екипът ни да се погрижи?

Разкажете ни за вашия бизнес още днес.

Още проекти

Разгледайте проекта
Facebook | Instagram | Display | Search
Разгледайте проекта
Разгледайте проекта
Разгледайте проекта
Разгледайте проекта
Разгледайте проекта
Разгледайте проекта
Разгледайте проекта
Разгледайте проекта
Разгледайте проекта
Facebook | Search | Display | SMM
Разгледайте проекта
Facebook | Display | Search
Facebook
Разгледайте проекта